Komende activiteit

Veel dank !

Dank zij uw inzet en gift is onze actie van ‘Overbetuwe Doet’  28 juni 2020 bereikt ! Door uw donatie kan nu worden gewerkt aan de optimalisatie van onze site. Hiervoor is 650 euro begroot. Dank zij uw donatie van de waardecheques kunnen de plannen worden waargemaakt. De werkgroep Blije Kerk Concerten Driel dankt ieder die het initiatief nam om te doneren. En de vele mensen, die buren en kennissen attendeerden op deze mooie gemeentelijke actie: Overbetuwe Doet. En de mensen die van dienst waren om de cheques van anderen in te voeren op internet. 

De werkgroep Blije Kerk Concerten Driel staat in de startblokken om, zodra de RIVM-regels dat toelaten, weer graag concerten te gaan organiseren. We willen de mooie reeks waar we mee bezig waren graag goed voortzetten.