Betrokkenen bij de katholieke kerkgemeenschap in Driel namen medio 2017 het initiatief voor een werkgroep die een positieve bijdrage wil leveren aan het meerwaardegebruik van de mooie Maria Geboortekerk, door de organisatie van kwalitatief hoogstaande concerten en andere culturele activiteiten. Het is waardevol dat we de kerk ook voor andere bijeenkomsten dan vieringen kunnen benutten.
De werkgroep, van binnen en buiten de kerkgemeenschap, is extra gemotiveerd om het kerkgebouw te laten functioneren in het hart van Driel nu er steeds meer kerken worden gesloten. Rond 2013 was er sprake van een mogelijke sluiting van de kerk. De katholieke geloofsgemeenschap in het dorp zocht oplossingen. Dit initiatief kwam vooral vanuit de vrijwilligers in de kerk, met name vanuit de twee enthousiaste koren. Kenmerkend voor de Drielse kerk is dat vele goed bemenste werkgroepen zich er inzetten voor de weekendvieringen en bijvoorbeeld de afscheidsplechtigheden bij een overlijden. De kerk leeft in het hart van de Drielenaren. De kerk vervult een belangrijke, veelzijdige functie. Dat varieert van het vieren van een carnavalsmis en de rijke harmonieklanken van muziekvereniging Concordia tot stoere zeemansliederen van Shantykoor Alle Hens; van een grote kerstviering voor basisschoolleerlingen tot de jaarlijkse indrukwekkende Polenmis na de Market Garden-herdenking in september. In de kerk wordt ook de onvergetelijke inzet van de Poolse Eerste Parachutistenbrigade herdacht in een mooie tentoonstelling van de Stichting Driel-Polen.
Het kerkgebouw heeft een uitstekende akoestiek, zo laten uitvoerend musici weten. Naast het gebruik van de kerk voor de parochiële vieringen, is de kerk dan ook bijzonder geschikt voor concerten. De werkgroep wil met circa vijf concerten per jaar van een hoog kwalitatief niveau iedereen in Driel, de Betuwe en wijde omgeving hiervan laten genieten. Zowel genieten van muziek die ons verrast – wat de essentie is van goede muziek, zoals muziekliefhebbers weten – als genieten van het vertrouwde, eveneens een warme essentiële muziekervaring. Vertrouwd én verrassend; de kern van kunst en cultuur. Muziek biedt individu en gemeenschap expressiemogelijkheden voor alle schakeringen van de menselijke gevoelens.
Alles van waarde is weerloos mooi. Muziek verrijkt ons persoonlijk en de wereld waarin we willen leven. Muziek draagt bij aan welbevinden, welzijn, zoals we allen uit ervaring weten. Muziek beleven is ook samenzijn, er zijn voor elkaar. Samen het leven mooi, vertrouwd én verrassend maken. Luisteren naar elkaar, samenspelen, samen iets moois maken; iets nieuws. Muziek verbindt, stimuleert vertrouwen in elkaar, je goed voelen, je samen goed voelen.
Veel Drielenaren zien hun kerk als een actieve, hoopvolle kerk. Dit kan juist ook ervaren worden in samen muziek beleven. Muziek kan helend werken, je tot rust brengen; muziek beweegt je, raakt je hart. De werkgroep Blije Kerk Concerten wil daarom een breed gevarieerd, aansprekend muziekaanbod programmeren. Op basis van bezoeken aan ensembles wordt een keuze gemaakt voor uitnodigingen om ook in Driel een concert te verzorgen.

Tijdens de optredens kunnen we, bij een kop koffie/thee in de pauze, onze ervaringen met en gevoelens over de uitvoering met elkaar delen. Deze en alle dienstverlenende activiteiten worden in de praktijk mogelijk gemaakt door de grote inzet van veel vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten.
De werkgroep wil de concerten voor iedereen toegankelijk laten zijn. Daarom is de toegang – in principe – gratis. Na het concert wordt er een deurcollecte gehouden, om de kosten te dekken.
Het parochiebestuur van de Maria Magdalenaparochie waardeert dit blijmoedige vrijwilligersinitiatief van harte. Onder het motto ‘Blije Kerk’ wil de werkgroep een positief geluid laten horen door aan te sluiten bij kernwaarden van de katholieke kerk: hoop voor eenieder, hoop op een goed leven voor ieder mens, in welke omstandigheden dan ook. Maria Magdalena wordt ook wel de ‘apostel van de hoop’ genoemd.

De Maria Geboortekerk straalt dit ook uit: een aangename, vriendelijke ruimte met veel licht; waar je oog rust vindt in het zicht op de fraai beschilderde apsis: ’n kleurrijk beeld van een plek waar het goed is om te leven: vruchtdragende fruitbomen langs een rivier vol met vissen (Ezechiël, 47, 1-12). In Driel is het goed wonen. De werkgroep Blije Kerk Concerten streeft ernaar dat de kerk meer gebruikt zal worden als een weldadige ontmoetingsplek, waar mensen met een blij gevoel naartoe gaan en vooral opgewekt van terugkomen.