Financiële bijdragen

Om goede musici en ensembles in Driel te kunnen laten optreden zijn aanvullende financiële middelen welkom. De werkgroep streeft er naar de concerten voor ieder toegankelijk te houden. Daarom wordt er geen entreeprijs gevraagd. Bij een deurcollecte kan ieder z’n waardering – naar vermogen – laten blijken. U weet wat het bijwonen van ’n concert gemiddeld kost …

Wanneer u – voor invulling van de meerwaarde-gebruik van de kerk, en de sociaal-culturele verrijking van Driel  – in staat bent een extra financiële bijdrage of legaat te schenken: dit is fiscaal gunstig: de “Stichting De Blije Kerk Driel” heeft de ANBI-status. (Het fiscaal nummer is RSIN 858724881). 

Voor informatie over mogelijke giften, legaten, sponsoring kunt u contact opnemen met de penningmeester van de “Stichting De Blije Kerk Driel”: 
Rob Snelders penningmeester@blijekerkconcerten.nl 
of met de de voorzitter van de werkgroep en stichting:
Michel Nas, tel. 0653 938 168.
Het bankrekeningnummer is:
NL78 RABO 0330121758 t.n.v. de Stichting De Blije Kerk Driel.