Inleiding

Op 11 april 2018 werd de “Stichting De Blije Kerk Driel” in het leven geroepen.
De stichting heeft tot doel het financieel ondersteunen van de rooms-katholieke geloofsgemeenschap in Driel en het verrichten van alle verdere handelingen, die daartoe in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het bestuur ontplooit activiteiten of laat die organiseren. De werkgroep concerten, voor de organisatie van concerten, is daar een goed voorbeeld van. In het beleidsplan worden meer voorbeelden van sociaal-culturele en maatschappelijke initiatieven genoemd die tot uitvoering kunnen komen, zoals educatie, wereldoriëntatie, sociale participatie, caritas, eenzaamheidsbestrijding. Afgestemd aan de leeftijd van de kinderen kunnen hierbij ook de scholen worden betrokken.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Nas, Michael Hendrikus Joannes, geboren 16-01-1944, Rheden, voorzitter sinds 11-04-2018; gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten.
  • Hermans, Willem Christiaan Maria, geboren 15-08-1954, Horst, secretaris sinds 01-09-2022, gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten.
  • Snelders, Robertus Marinus Antonius, geboren Westervoort, 27-11-1950, penningmeester sinds 01-04-2019; gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders, zoals vastgelegd in de statuten.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI

De Belastingdienst heeft de “Stichting De Blije Kerk Driel” aangemerkt als een “Algemeen nut beogende instelling”. Dat betekent dat u deze stichting onder bepaalde voorwaarden fiscaal-vriendelijk schenkingen kunt doen. Nadere informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/algemeen nut beogende instelling   De Stichting De Blije Kerk Driel heeft als fiscaal RSIN-nummer: 858724881.
Bankrekeningnummer: NL78 RABO 0330121758 t.n.v. de Stichting De Blije Kerk Driel.

Klik hier voor: Oprichting Stichting

Klik hier voor: Beleidsplan 2020 – 2025

Klik hier voor: Jaarverslag De Blije Kerk 2022

Klik hier voor: Jaarverslag De Blije Kerk 2021

Klik hier voor: Jaarverslag De Blije Kerk 2020

Klik hier voor: Exploitatieresultaat 2022

Klik hier voor: Exploitatieresultaat 2021

Klik hier voor: Exploitatieresultaat 2020