Werkgroep concerten

Leden

Michel Nas, voorzitter
Margreet Altink, secretaris
Rob Snelders, penningmeester
Marijke Deegens
Henk Dries
Jacqueline de la Rie
Ella Tegelaers
Ed Vos

De werkgroep concerten richt zich op de programmering en organisatie van de concerten. Daarnaast is er een stichting in het leven geroepen: ‘Stichting De Blije Kerk Driel’ om als rechtspersoon de zakelijke en financiële aspecten te kunnen behartigen.

Voor contact: info@blijekerkconcerten.nl

Verdere vrijwilligersinzet

Naast deze werkgroep bestaat sinds 2022 ook een werkgroep livestream. Deze verzorgt met professionele apparatuur de opname van concerten maar kan ook andere activiteiten in de kerk streamen of alleen maar registeren. Daarnaast is nog een grote groep vrijwilligers actief om de concerten mogelijk te maken. Een grote groep gastvrouwen die zorgt voor de koffie en thee/ Een bloemengroep die de kerkzaal steeds weer verfraait. Maar ook mensen die zich bezighouden met de inrichting van de kerk t.b.v. een concert.