Werkgroep concerten

Leden

Michel Nas, voorzitter
Margreet Altink, secretaris
Rob Snelders, penningmeester
Ed Vos
Ella Tegelaers
Jacqueline de la Rie
Henk Dries

De werkgroep concerten richt zich op de programmering en organisatie van de concerten. Daarnaast is er een stichting in het leven geroepen: ‘Stichting De Blije Kerk Driel’ om als rechtspersoon de zakelijke en financiële aspecten te kunnen behartigen.

Voor contact: info@blijekerkconcerten.nl

Verdere vrijwilligersinzet

Naast deze werkgroep zet een grote groep vrijwilligers zich in om de concerten telkens mogelijk te maken: de ruimte aanpassen, het altaar verplaatsen, bloemsiergroep, programmafolder kopiëren, gastvrouw/heer voor de bezoekers, koffie/thee schenken, opruimen / herplaatsen na afloop, etc.